รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอนามัย
(เปิดรับสมัคร 4 - 12 ธันวาคม 2560)


รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

(เปิดรับสมัคร 6 - 17 กรกฎาคม 2560)


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2